top of page

קורס SRT מחזור 1

המחזור הראשון של קורס srt בן יומיים במצוק שילת - אוקטובר 2015

קורס SRT מחזור 2

המחזור השני של קורס srt בן יומיים במצוק שילת - נובמבר 2015

קורסים והכשרות

במסגרת החוג ובמטרה להיכנס אל עולם המערות האנכיות אנו מוציאים הכשרות בנושא עבודת חבל במערה.

 

קורס בסיסי מקוצר :

ההכשרה היא הכשרה בת יומיים במצוק שילת בהדרכת בועז לנגפורד.

 

מי שיסיים 'השתלמות' כזו לא יהיה עצמאי לחלוטין ביכולת ללכת לטייל לבד במערות אנכיות אך יוכל להתנייד על מסלול SRT פתוח, כולל להתמודד עם הבעיות הבסיסיות ביותר במסלול כזה (מעבר מטיפוס לגלישה ומגלישה לטיפוס, מעבר קשר).

 

סילבוס לקורס הבסיסי :

יום ראשון: היכרות עם ציוד, קשרים בסיסים, עגינות, גלישה, טיפוס ג'ומארים

 

יום שני: התניידות לאורך מסלול SRT פרוש (טיפוס, מעבר תחנות, מעבר מטיפוס לגלישה, מעבר קשר).

 

קורס בסיסי מלא :

 

יום א׳ - כניסה לעולם החבל

ציוד - סוגים (חבלים, רצועות, טבעות, מכשירי חיכוך), שימושים, כללי פסילה

קשרים בסיסים

קיפול חבל

עגינות טבעיות שונות

פרישת עמדה וגלישה במגוון מכשירי חיכוך (פתוחים וסגורים)

נעלית מכשיר חיכוך

 

יום ב - מיומנות בסיסית

טיפוס פרוסיקים

מעבר לגלישה

מעבר טיפוס

מעבר קשר

פתרון תקלות שונות לפי רמה אישית

עד כה הקורס מיישר קו עם הידע המקובל בארץ. העיסוק בחבלים, גם אם לא בזיקה של מערנות מאפשר

כניסה ראשונית לעולם החבל ופיתוח כלים בסיסים כמו בטחון באויר, חשיבה טג"חית וכד

 

יום ג כניסה לעולם ה srt -

ציוד - ציוד מערנות, שימושים, מגבלות, כללי פסילה

גלישה על חבל אחד

טיפוס ג'ומארים (פרוגינג)

מעבר לגלישה

מעבר לטיפוס

מעבר קשר

 

יום ד - סוף סוף SRT

התניידות על גבי מסלול SRT

פתיחת מסלולים וקיפולם (גלישה וטיפוס)

התנסות במגוון מסלולים לפיתוח טכניקה.

 

יום ה - יורדים למחשכים

סיור למערה אנכית לצורך תרגול "רטוב".

 

 

 

 

bottom of page