top of page
חוג שוחרי המערות

חוג מטיילי מערות, אוהבי שטח וטבע. החוג מיועד לאנשים שחיידק המערות זורם בעורקיהם ונכונים לאתגרים, למאמצים ולסכנות הכרוכים בהגעה אל ובסיור בתוך המערה. הפרס הוא כמובן התופעות המדהימות הן הטבעיות והן מעשה ידי אדם אשר מעטים האנשים שנחשפו להן.

מסלולי הטיולים דורשים מאמץ רב ועמידה באתגרים: זחילות, מעברים צרים, יתכן אף מפגש עם בעלי חיים שונים לרבות קרציית המערות, שהייה ממושכת מתחת לאדמה בתנאי לחות ורטיבות לעיתים תוך שימוש בחבלים ובכתפי חברים.

חוג שוחרי מערות מבוסס על החוג המיתולוגי שהקים פרופסור עמוס פרומקין לפני שנים רבות ונסגר מאז, אנו שואפים להתבסס על מטיילים קבועים המקנים אוירה משפחתית, ומדריכים קבועים, מהטובים שבמדריכי המערות בארץ.

מי אנחנו

bottom of page